WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
WETERYNARII W KRAKOWIE

Ogólne zasady załatwiania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Krakowie

 

Zasady i tryb załatwiania skarg i wniosków.

 1. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Wniesienie skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymaga jej zgody.
 2. Każda skarga skierowana do Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii powinna zawierać imię, nazwisko i adres wnoszącego. W przypadku braku tych danych skarga lub wniosek pozostawione zostaną bez rozpoznania.
 3. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie, w tym także zgłoszone ustnie do protokołu, wniesione pocztą elektroniczną lub faxem, wpisywane są do Rejestru skarg i wniosków.
 4. Jednostka organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie do której wpłynęła skarga i wniosek, w przypadku gdy jest kompetentna do jej załatwienia w przedmiocie wniesionej sprawy, podejmuje dalsze czynności zmierzające do jej załatwienia.
 5. W przypadku, gdy do rozpatrzenia skargi lub wniosku właściwy jest inny organ lub instytucja, jednostka organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie przekazuje ją właściwemu organowi lub instytucji albo wskazuje zainteresowanemu właściwy organ (instytucję).

 

Formy wnoszenia skarg i wniosków.

Skargę lub wniosek można złożyć:

 1. przesyłając korespondencję na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
  30-965 Kraków, ul. Brodowicza 13
 2. złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie: parter, pok. 11,
 3. złożyć ustnie w siedzibie  Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii lub jego Zastępca przyjmuje interesantów indywidualnych w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki, w godzinach 14:00  -  15:30.
 4. wysłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 5. wysłać faxem na nr: 12 293 10 90,
 6. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie na platformie ePUAP – usługa Skargi, wnioski, zapytania do urzędu.

 

Termin rozpatrzenia skarg/wniosków

Załatwienie skargi lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.

Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego, albo wskazać mu właściwy organ.

 

Tryb odwoławczy.

Postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi lub wniosku jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie przewidziano w tym postępowaniu  żadnych  środków odwoławczych.

Niemniej jednak skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponownie złożyć skargę, w przypadku wskazania nowych nie podnoszonych wcześniej okoliczności do organu, który skargę rozpatrywał. 

Natomiast wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu i terminu załatwienia wniosku, przysługuje prawo wniesienia skargi.

Ponadto Strona niezadowolona z załatwienia skargi lub wniosku może wnieść skargę do organu wyższego stopnia. Spowoduje to wszczęcie odrębnego postępowania skargowego. 

Ważne odnośniki
   
   
 
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
ul. Brodowicza 13
30-965 Kraków 69
tel/fax: (12) 293 1000 / (12) 293 1090
email: wiw@wiw.krakow.pl
7:00 - 15:00
ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ
ul. Brodowicza 13 b
30-965 Kraków 69
tel/fax: (12) 293 1050 / (12) 293 1092
email: sekretariat@iwet.pl
7:30-15:30

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.