WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
WETERYNARII W KRAKOWIE
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
ul. Brodowicza 13
30-965 Kraków 69
tel/fax: (12) 293 1000 / (12) 293 1090
email: wiw@wiw.krakow.pl
ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ
ul. Brodowicza 13
30-965 Kraków 69
tel/fax: (12) 293 1050 / (12) 293 1092
email: sekretariat@iwet.pl