logo wiw

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie

Strona główna

Aktualności

 • Programy zwalczania pałeczek Salmonella w stadach drobiu na rok 2014
  2014-02-28
 • Afrykański pomór świń (ASF)
  2014-02-18
  Z powodu bardzo niekorzystnej sytuacji epizootycznej obserwowanej za wschodnią granicą Polski i realnego zagrożenia wystąpienia ognisk choroby w kraju, afrykański pomór świń (ASF) jest obecnie uznawany za najgroźniejszą chorobę świń. Z uwagi na realne ryzyko zagrożenia europejskiej hodowli świń chorobie tej poświęca się bardzo dużo uwagi także w Unii Europejskiej.
 • Zmiana numerów telefonów
  2013-12-23
  Nastąpiła zmiana numerów telefonów w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii i Zakładzie Higieny Wterynaryjnej. Dotychczasowe numery telefonów działać będą jedynie do końca tego roku.
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie CRP – Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw - Baza Danych Weterynaryjnych Numerów Identyfikacyjnych.
  2013-11-28
  Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż „Baza Danych Weterynaryjnych Numerów Identyfikacyjnych” CRP CENTRALNEGO REJESTRU PRZEDSIEBIORSTW, UL. NOWOGRODZKA 31, 00-511 WARSZAWA, prowadzona jest bez porozumienia i bez udziału Głównego Lekarza Weterynarii.
 • Programy zwalczania pałeczek Salmonella w stadach drobiu na rok 2013
  2013-07-04
 • Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej
  2012-12-18
 • Programy zwalczania pałeczek Salmonella w stadach drobiu
  2012-06-01
  Programy zwalczania pałeczek Salmonella w stadach drobiu
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych” na lata 2010-2012 (Dz.U. Nr 117 poz 680 z roku 2011)
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na 2012 r. (Dz.U z dnia 18 maja 2012 poz . 550)
 • Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich
  2012-04-26
  Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich
  W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co następuje:
  Zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.
 • Podróże ze zwierzętami
  2012-04-19
  Przepisy dotyczące przemieszczania zwierząt towarzyszących do krajów Unii Europejskiej oraz krajów trzecich są opublikowane na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem http://wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=28&kat_id=1507